Uslovi Najma

OPŠTI USLOVI UGOVORA O NAJMU

Član 1. (Ovlašteno upravljanje vozilom)

Vozilom su ovlaštena upravljati lica starija od 21 godinu, koja posjeduju vozačku dozvolu minimalno 2 godine (2 x 365 dana). Pod bilo kojim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti ili se istim koristiti:

  1. a) lice koje Ugovorom nije određeno kao Najmoprimac odnosno Vozač/Dodatni vozač;
  2. b) lice pod dejstvom alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova;
  3. c) za plaćeni prevoz putnika i robe;
  4. d) izvan granica BiH, osim uz prethodnu saglasnost Najmodavca;
  5. e) za učestvovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama;
  6. f) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta;
  7. g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom;
  8. h) kršenjem zakonskih uslova i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe.
  9. i) po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih izjava (npr. starosti, adrese i dr.).

Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualno troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštovanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Najmoprimca, nezavisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena.

Član 2. (Preuzimanje i vraćanje vozila)

Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, trošak istoga naplatiti će se Najmoprimcu.

Član 3. (Produženje najma)

Ukoliko Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 7 dana unaprijed obavjestiti Najmodavca, odnosno osobu Najmodavca koja mu je iznajmila vozilo, te sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je Najmoprimac protivpravno prisvojio vozilo, o čemu će Najmodavac obavjestiti nadležne ograne.

U slučaju kada Najmoprimac vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

Član 4. (Gorivo)

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim rezervoarom goriva. U suprotnom, Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog rezervoara prema važećem cjenovniku Najmodavca.

Član 5 (Održavanje vozila)

  • Najmoprimac je obavezan postupati prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina/privrednika, te paziti da je iznajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, odnosno neophodno je da Najmoprimac prije parkiranja i napuštanja vozila preduzme sve mjere kojim sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i obezbjedi ga od neovlašćene upotrebete da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu). Najmoprimac je obavezan redovno provjeravati motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu uzrokovanu neadekvatnim održavanjem i rukovanjem vozila. Ukoliko vozilo tokom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, Najmoprimac je obavezan obavjestiti Najmodavca, te nakon dobijanja pismene saglasnosti Najmodavca odvesti vozilo isključivo u ovlašteni servis.

Član 6 (Kvarovi)

U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamjeni ili izgubi, naplatit će se naknada štete u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela. U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Najmoprimaca, trošak popravaka kao i izgubljene dobiti snosi Najmoprimac. Ukoliko, usljed kvara, unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, Najmoprimac je dužan osigurati vozilo od nastupa još veće štete, te bez odgađanja obavijestiti Najmodavca. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma. Osim izmjena navedenih u ovom članku, Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.

Član 7. (Podnajam)

Najmoprimcu nije dopušteno davanje unajmljenog vozila u podnajam, osim ukoliko ima isključivo pismeno ovlaštenje Najmodavca.

Član 8. (Pregled i oduzimanje vozila)

Najmodavac ima pravo kontrolisati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Najmoprimac krši bilo koje odredbe Ugovora ili Opštih uslova Najmodavac je ovlašten oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor.

Član 9. (Lični podaci)

Kopije ličnih dokumenata Najmoprimca obavezno čine prilog Ugovora o najmu. Najmoprimac lične podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Najmodavca.
Najmoprimac daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu marketinških akcija Najmodavca. Najmodavac može tražiti od Najmoprimca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Najmodavca za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu Najmoprimčevu saglasnost. U slučaju gubitka, promjene, zabrane ili oštećenja ličnih dokumenata (vozačke dozvole, lične karte, pasoša i kreditne kartice), Najmoprimac je odmah dužan obavjestiti Najmodavca.

Član 10. (Promjene ugovora o najmu)

Ni jedan uslov i odredba ovog Ugovora o najmu ne može se mijenjati ili odbaciti bez pismene saglasnosti Najmodavca.

Član 11. (Prekršaji)

Najmoprimac odgovara za saobraćajne prekršaje nastale u toku najma, bez obzira na vrijeme dospjelosti izvršenja sankcija po istim.